PAR MUMS

ZGI Capital ir viens no vispieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā, kurš savu darbību uzsāka 2005. gadā. Investīciju periodu ir noslēgušas trīs fondu paaudzes: "ZGI-1", "ZGI-2", "ZGI-3" un pašreiz notiek investīcijas no fonda "ZGI-4". ZGI Capital ir saņēmis Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas gada balvas četrus gadus pēc kārtas - 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā. ZGI Capital ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. 

ZGI-1 Fonds

Kopējais fonda apjoms pārsniedza 7 miljonus eiro. "ZGI-1" fondā investēja  vairāk kā 15 Latvijas un ārvalstu privātie investori un institucionālie investori tajā skaitā Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un SEB grupa.

ZGI-2 Fonds

Fonda darbības modelis paredzēja katram no apstiprinātajiem projektiem piesaistīt privātos līdzekļus, lai veiktu attiecīgus ieguldījumus. Šobrīd fonds ir realizēts un beidzis savu darbību. 

ZGI-3 Fonds

2013. gada augustā ZGI Capital sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM izveido fondu "ZGI-3". Kopējais fonda apjoms pārsniedza 12 miljonus eiro. "ZGI-3" ietvaros tika veiktas investīcijas 23 Latvijas uzņēmumos.

ZGI-4 Fonds

2017. gada nogalē parakstīts līgums ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM par 32.5 miljonus eiro liela izaugsmes riska kapitāla fonda "ZGI-4" izveidi. Fonds turpmākos desmit gadus darbosies ar investīcijām uzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu. 

KOMANDA

ZGI Capital komandā strādā nozares profesionāļi ar sekmīgu pieredzi riska kapitālā, uzņēmumu attīstīšanā un pārdošanā. Kā ilgtermiņa investori, cieši sadarbojamies ar uzņēmējiem un izmantojam savas zināšanas un kontaktus, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi un vērtības pieaugumu. Esam pieredzējuši gan eksporta tirgu apgūšanā, gan biznesa modeļu pilnveidošanā, gan pārrunu vešanā ar stratēģiskiem investoriem.