CONTACTS

We are waiting for your message!

ZGI Capital, SIA alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks

E-mail: zgi@zgi.lv

Phone Nr.: +371 68205122

Address:  Roberta Hirša iela 1, Verde, Rīga, Latvija